PROPAGANDA LEAFLETS OF THE SECOND WORLD WAR ....


FALLING FROM THE SKY

Here you can find lecture-engagements, assignments and other pieces of school work. All concerning propaganda.

A lot of students keep asking me for help with their propaganda related school assignments.
Because I do not have to much time available to help with every question, I decided you should help each other.....
So I will start to publish your pieces of work on this homepage.

I urge every student to send me his or her work (preferable) in digital form or by mail. If you can include pictures that you maybe used, that would be great. It doesn't matter what language your work is in. I publish it here "as is". If you wish I will mention your name. But please, when sending something, always mention your age and maybe your grade. That could be of importance to the readers.


April 1, 2003
The first 'work' online.
Written by my 11 year old daughter for use as a lecture in her Dutch schoolclass.
SO THIS ONE IS IN DUTCH! (Tip: Try translating it roughly from Dutch into another language with the help of systran online FREE translations. You best use the www translation option and enter the adres of this frame into the systran screen for translation. See http://www.systransoft.com/)
If you want to find something in your own language, you can only hope someone does send me a piece of work in that language. Someone has to start sending.... maybe you? Please send me whatever you made. All grades and all sizes are welcome!

For a list of projects online, look at the bottom of this page!


Luchtpropaganda in de tweede wereldoorlog

Spreekbeurt van Merissa Moonen
Groep 7b van "De Leerlingst"

Wat is propaganda?

Propaganda is een moeilijk woord voor een soort reclame. En dat betekent weer dat de maker van de reclame of propaganda probeert om iemand anders zo ver te krijgen dat hij gelooft wat de makeran de reclame zegt. Als een de directeur van een colafabriek meer blikjes cola wil verkopen aan kinderen, dan moet hij door het maken van reclame proberen om die kinderen over te halen. "Koop mijn Cola, want die is het lekkerste". Soms lukt dat!

In bijna elke oorlog heb je ook een soort reclame maar dat heet dan propaganda.
In de 2e wereldoorlog vochten de Engelsen en Amerikanen tegen de Duitsers van Hitler. De Engelsen en de Amerikanen probeerden toen de Duitsers over te halen om niet meer te vechten en zich over te geven. De Duitsers probeerden natuurlijk ook hetzelfde te doen naar de Engelsen en Amerikanen.
Dit deden ze bijv. door boven de vijand PAMFLETTEN uit vliegtuigen te gooien. Op die pamfletten stond dan de reclame, of beter, propaganda gedrukt.
Dit heet dan LUCHTPROPAGANDA.

Om duidelijker uit te leggen wat precies bedoelt wordt met luchtpropaganda heb ik een aantal van deze pamfletten meegenomen. Ik zal ze ook door de klas rond laten gaan. Maar ben er voorzichtig mee. Al deze pamfletten zijn in de oorlog echt uit die grote bommenwerpers gegooid die toen boven Europa vlogen. De pamfletten die ik hier heb zijn van duizenden meters hoog naar beneden gedwarreld en door mensen opgeraapt. Ze zijn nu erg zeldzaam.

Als eerste voorbeeld heb ik hier een pamflet dat door een Engelse bommenwerper in de oorlog boven een Duitse stad uitgegooid is. Omdat het pamflet bedoeld was voor de mensen in een Duitse stad, was het pamflet natuurlijk ook in het Duits geschreven. Er wordt daarin gezegd dat de Duitsers de oorlog nooit kunnen winnen omdat ze veel minder wapens en wapenfabrieken hebben dan de Engelsen en Amerikanen. Dus kunnen ze een gevecht ook niet zolang volhouden. Als voorbeeld staat er een foto op het pamflet van de vele grote bommenwerpers die de Engelsen en Amerikanen hebben en die iedere nacht een Duitse stad volgooiden met bommen. De Engelsen en Amerikanen hoopten nu dat de Duitsers bang zouden worden voor die bommenwerpers en hun bommen en niet meer zo hard zouden vechten.


Ook bij alle volgende pamfletten is het zo dat de een probeerde om de ander (de vijand) bang te maken en ze zo ver te krijgen dat ze niet meer wilden vechten of zich zelfs overgaven.

Het volgende pamflet is ook door de Engelsen boven een Duitse stad tegelijk met ontploffende bommen uitgegooid. Alle Duitse mensen, ook de kinderen, moesten bij zo'n aanval met bommenwerpers snel in een schuilkelder duiken om niet gedood te worden. Toen de bommenwerpers weg waren konden ze weer uit die kelders kruipen en zien dat alle huizen kapot waren door de bommen. Tussen de kapotte huizen lagen dan veel van deze pamfletten waarin de Engelsen zeiden dat ze met 1000 bommenwerpers hun stad hadden aangevallen en dat ze voortaan iedere nacht terug zouden komen. Ze wilden daarmee de Duitse mensen nog banger maken en zeggen dat de Duitsers zich alleen konden redden als ze zich overgaven.


Het volgende pamflet is een krantje. De Duitsers kregen van hun bazen (Hitler en zijn vrienden) alleen kranten te lezen met de leugens van Hitler. Hitler zei dan steeds in zijn kranten dat de Duitsers aan het winnen waren en dat de Engelsen zouden verliezen. Maar de Engelsen vonden dat de Duitsers ook de waarheid moesten kunnen lezen. Daarom gooiden ze complete kleine kranten uit hun vliegtuigen die in het Duits waren geschreven. Als Hitler in zijn kranten dan bijv. zei dat de Duitse schepen weer ergens gewonnen hadden in een gevecht, dan lieten de Engelsen in hun kleine kranten bijvoorbeeld een foto zien van een Duits schip dat zonk na te zijn geraakt door een Engelse bom. Kijk maar op de kleine foto voorop dit krantje. Je ziet daar een Engelse bom op een Duits oorlogsschip ontploffen.


Wat de Engelsen konden, dat probeerden de Duitsers natuurlijk ook met hun eigen pamfletten. De Duitsers schreven dan bijvoorbeeld pamfletten in het Engels die ze dan boven de Engelse soldaten uitstrooiden daar waar die aan het vechten waren met de Duitse soldaten.

Hier is een pamflet waarop voorop een foto staat van een huilend jongetje. Eronder staat in het Engels "WANNEER…?" . "Wanneer zal je zoontje wakker worden en van zijn moeder horen: "Je vader komt nooit meer terug…""? staat er achterop. Hitler hoopte dat de Engelse soldaat die dit las dan niet meer zou willen vechten en zich zou overgeven zodat hij na de oorlog zijn zoontje WEL terug zou zien.


Ook de volgende twee pamfletten moesten hetzelfde werken.Op het ene pamflet laat Hitler een dode Amerikaanse soldaat aan het front in het prikkeldraad zien terwijl zijn vriendinnetje thuis voor niks op hem wacht. Op het andere pamflet zie je een Amerikaanse soldaat die een kogel in zijn hoofd heeft gekregen en die daardoor blind is geworden. Zijn twee kleine kinderen staan thuis op het strand op hem te wachten om met hem te spelen. Maar die blinde soldaat zal nooit meer goed als vroeger kunnen spelen met zijn kinderen. Als een Amerikaanse soldaat dit las, dan hoopte Hitler dat hij zich zou overgeven aan de Duitsers.

De Duitsers hadden in het begin van de oorlog Nederland veroverd en onze koningin was naar Engeland gegaan om van daaruit verder te vechten tegen de Duitsers. De achtergebleven Nederlanders kregen van de Duitsers alleen maar slechte dingen te horen over de Engelsen en over de Nederlandse koningin in Engeland. De Engelsen wilden daarom ook propaganda sturen naar de Nederlanders die in Nederland woonden onder de Duitse bezetting. Ze maakten daarom verschillende soorten hele kleine kranten in het Nederlands die ze dan uit de vliegtuigen boven Nederland uitwierpen. Die Engelse bommenwerpers gooiden dan eerst boven Nederland de krantjes uit het vliegtuig en vlogen dan verder naar Duitsland om daar bommen uit te gooien. Hier heb ik twee van die kleine krantjes. Het hele kleine boekje werd de "Wervelwind" genoemd.


Op bladzijde 15 zie je een paar foto's van Hollanders die vanuit Engeland met de koningin verder vochten tegen de Duitsers. De mensen in Nederland die dit lazen kregen daardoor weer moed. Ze werden dus niet vergeten door hun koningin!

Het iets grotere krantje heet "De Vliegende Hollander" en werd overal en heel vaak boven Nederland uitgeworpen. Het krantje dat ik hier bij me heb is in maart 1945, toen de Engelsen al in Nederland waren om de Duitsers te verjagen, uitgeworpen. In het krantje wordt vertelt hoe de Engelsen en Amerikanen de Duitsers verjagen.

Ook kwam het wel voor dat de Nederlanders in Engeland, de mensen in bezet Nederland wilden laten meevieren met feestdagen zoals Sinterklaas en Pasen. De mensen in Nederland hadden niet veel meer te eten, en ze hadden al zeker geen chocolade meer voor het maken van chocolade paaseitjes en chocoladeletters voor hun kinderen. Daarom zorgde onze koningin in Engeland ervoor dat de Engelse vliegtuigen ook heel soms snoepjes, chocoladeletters en paaseitjes uitstrooiden voor de kinderen in Nederland. De kinderen waren daar heel blij mee. Ze aten het snoepgoed op gooiden de lege doosjes weg. Daarom zijn er nu bijna geen van die pakjes meer over om te laten zien. Ik heb hier zo'n doosje. Bekijk de voor en achterkant van het doosje waarin met Sinterklaas 1941 chocoladesnoepjes werden uitgeworpen uit vliegtuigen.


Het doosje is in het echt veel kleiner (zoals een sigarettenpakje) maar het is wat groter op de foto gezet om goed de Sinterklaasliedjes te kunnen lezen die erop staan. De tekst van de normale Sinterklaasliedjes die we allemaal kennen, is iets veranderd om propaganda tegen de Duitsers te maken. Lees het zelf maar. Eronder staat dat het doosje van Sinterklaas komt maar naar Nederland is gebracht door de Engelse vliegtuigen.

Voor de grote mensen gooiden ze ook wel sigaretten en theezakjes uit vliegtuigen. Ook die werden door de hongerige Nederlanders graag opgeraapt. Er was in Nederland namelijk ook al lang geen echte thee en geen echte tabak meer. Een echt pakje sigaretten uit zo'n vliegtuig heb ik wel bij me.

De Duitsers vonden het niet leuk als mensen pamfletten opraapten en lazen. Want als Duitse soldaten zo'n pamflet opraapten en lazen, waren de Duitse generaals bang dat hun soldaten zich zouden overgeven aan de Engelsen. En als de mensen in Nederland een krantje lazen van de Engelsen, dan waren de Duitsers weer bang dat die Nederlanders daardoor misschien in opstand zouden komen tegen de Duitsers. De Nederlanders gingen dan misschien wel in het verzet. En dat wilden de Duitsers zeker niet. Daarom was het oprapen en lezen van een Engels pamflet streng verboden. Je kon er jaren voor in de gevangenis worden gestopt. Sommige mensen werden zelfs door de Duitsers voor een rechtbank ter dood veroordeeld en doodgeschoten voor het hebben van een pamflet! En omdat de Duitsers zo streng waren, waren veel mensen bang om de pamfletten op te rapen en te lezen en bewaren. Soms lazen ze het pamflet wel snel stiekem, maar dan scheurden ze het gauw kapot en gooiden het weg zodat de Duitsers het niet bij hun konden vinden. Daarom zijn er na de oorlog niet zo veel pamfletten meer overgebleven en zijn ze nu heel zeldzaam.

Dan wil ik ook nog iets vertellen over hoe deze pamfletten uit vliegtuigen werden gegooid. In het begin van de oorlog duwden de piloten in de Engelse vliegtuigen duizenden pamfletten door een luikje in de vloer van het vliegtuig als dat vliegtuig boven de plaats was gekomen waar de pamfletten moesten terechtkomen. Je kunt dat zien op de grote foto met nummer 1. Een Engelse piloot duwt daar een stapel krantjes door een luikje uit het vliegtuig. Achter hem zie je nog veel meer pamfletten in dikke pakken liggen. Ze hadden er soms wel 100.000 in een keer bij zich.
Iets later in de oorlog hadden de Engelsen en Amerikanen er genoeg van om iedere keer kleine stapels door de vloer te moeten duwen. Toen maakten ze een soort bom zoals op de kleinere foto nummer 2 is te zien. Deze bommen waren grote buizen van dik karton waarin bijna 100.000 krantjes in een keer in konden gestopt worden. Op de foto zie je hoe ze de bommen met pamfletten erin in het vliegtuig gaan laden. Als ze op de plaats waren waar de pamfletten terecht moesten komen, dan werden soms wel tien van deze bommen in een keer uit het vliegtuig gegooid. Na een paar seconden ontploften die bommen met een zachte plof hoog in de lucht waarna alle pamfletten naar beneden dwarrelden. Als je 1 pamfletbom uitgooide boven een stad, dan kon het goed zijn dat je over een hele stad overal pamfletten uit die bom kon vinden. Zoveel waren het er soms.

Ik hoop dat jullie nu iets meer weten over propaganda in de 2e wereldoorlog. Maar ook in alle latere oorlogen die er geweest zijn, en in alle oorlogen die er misschien nog komen, werden pamfletten gebruikt.

Daarom heb ik als voorbeeld ook nog een pamflet dat in de oorlog tegen Irak in 1991 door de Amerikanen werd uitgegooid boven Irakese soldaten. Er staat in het Arabisch op dat de Irakese soldaten zich moesten overgeven als ze niet door de Amerikanen wilden worden doodgeschoten. Heel veel Irakese soldaten hebben zich toen na het lezen van dit pamflet overgegeven.

END....I hope i will be able to publish more of your work.... PLEASE send me your assignments etc.
By email or mail.....
The email adres is ww2propaganda@home.nl

School projects online so far:

Project 1 - Merissa - Luchtpropaganda in de tweede wereldoorlog
Project 2 - Kelly - The Role of Propaganda in Germany’s War Efforts

Sitemap / menu:

Leaflet introduction
Spreading leaflets
Articles
Example leaflets
and
Translations of example leaflets
Wartime opinions and law
Leaflet and poster slide shows
Leaflet campaigns Italy:
"A typical souvenir"


Top of page
Back to main starting page:
Propaganda leaflets of the second World War

Sitemap
Mail to the pageowner!

Copyright 1996-2008, Hans Moonen, The Netherlands.
No part of these pages may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage and retrieval system, without written permission from the writer/publisher.